igp

آخرین اخبار در مورد کنعانی در واکنش به بخش‌هایی از بیانیه گروه ۷: هرگز پهپادی را در جنگ اوکراین در اختیار روسیه قرار نداده‌ایم

کنعانی در واکنش به بخش‌هایی از بیانیه گروه ۷: هرگز پهپادی را در جنگ اوکراین در اختیار روسیه قرار نداده‌ایم

کنعانی در واکنش به بخش‌هایی از بیانیه گروه ۷: هرگز پهپادی را در جنگ اوکراین در اختیار روسیه قرار نداده‌ایم به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (دوشنبه) اول خرداد ماه بخش‌هایی از بیانیه نهایی اجلاس سران گروه هفت در هیروشیمای ژاپن که حاوی اتهامات بی پایه و ساختگی علیه جمهوری اسلامی ایران است را به شدت محکوم کرد.  ...

کنعانی در واکنش به بخش‌هایی از بیانیه گروه ۷: هرگز پهپادی را در جنگ اوکراین در اختیار روسیه قرار نداده‌ایم

کنعانی در واکنش به بخش‌هایی از بیانیه گروه ۷: هرگز پهپادی را در جنگ اوکراین در اختیار روسیه قرار نداده‌ایم به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (دوشنبه) اول خرداد ماه بخش‌هایی از بیانیه نهایی اجلاس سران گروه هفت در هیروشیمای ژاپن که حاوی اتهامات بی پایه و ساختگی علیه جمهوری اسلامی ایران است را به شدت محکوم کرد.  ...

کنعانی در واکنش به بخش‌هایی از بیانیه گروه ۷: هرگز پهپادی را در جنگ اوکراین در اختیار روسیه قرار نداده‌ایم

کنعانی در واکنش به بخش‌هایی از بیانیه گروه ۷: هرگز پهپادی را در جنگ اوکراین در اختیار روسیه قرار نداده‌ایم به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (دوشنبه) اول خرداد ماه بخش‌هایی از بیانیه نهایی اجلاس سران گروه هفت در هیروشیمای ژاپن که حاوی اتهامات بی پایه و ساختگی علیه جمهوری اسلامی ایران است را به شدت محکوم کرد.  ...